Dzięki naszym działaniom zinwentaryzowano już

20.722.665 m²

wyrobów zawierających azbest.

Dowiedz się więcej o corocznym konkursie Ministerstwa Rozwoju.

Nasz wspólny sukces
Wpisany przez Łukasz Bystrzanowski   
poniedziałek, 05 maja 2014 17:53

Firma AT GROUP S.A od 2007 roku wspiera samorządy w realizacji zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na ich terenie. Wynikiem wspólnej realizacji jest ponad 76 gminnych Programów azbestowych wraz z przeprowadzonymi inwentaryzacjami z natury wyrobów zawierających azbest oraz ponad 992 356,00 PLN pozyskanych środków. Duże doświadczenie w tematyce azbestu oraz indywidualne podejście firmy do każdego samorządu gwarantują powodzenia w realizacji przedmiotowego zadania.


Po raz kolejny komisja konkursowa oceniła oferty złożone w odpowiedzi na zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki  Konkurs – Azbest 2014. Miło nam poinformować i pogratulować Jednostką Samorządu Terytorialnego, które wybrały naszą firmę do realizacji zadań w ramach przedmiotowego konkursu. Firma AT GROUP S.A. pozyskała dla swoich klientów 400 500,00 zł dotacji na realizacje zadań opracowania „Programów usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji uwzględniającej nr działek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych oraz przygotowanie warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami, której wyniki zasilą Bazę Azbestową”. W ramach konkursu - Azbest 2014 blok 3 do Ministerstwa Gospodarki wpłynęły 368 oferty, w tym 321 spełniających wymagania formalne. Komisja Konkursowa przyznała dotacje 211 podmiotom.


Poniżej przedstawiamy mapę zaznaczonymi Gminami, dla których pozyskaliśmy środki w ramach Konkursu - Azbest 2014.

Google Maps