Dzięki naszym działaniom zinwentaryzowano już

20.722.665 m²

wyrobów zawierających azbest.

Dowiedz się więcej o corocznym konkursie Ministerstwa Rozwoju.

Konkurs Azbest 2015 - Ministerstwo Gospodarki
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 03 marca 2015 13:20

Nowa edycja Konkursu Ministerstwa Gospodarki na rok 2015! Kolejna pula dofinansowania na usuwanie azbestu przeznaczona dla gmin.

W corocznie organizowanym konkursie, w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, jednostki samorządu terytorialnego mogą skorzystać z finansowego wsparcia Ministerstwa Gospodarki.

Wsparcie to umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego realizację następujących zadań związanych z tematyką azbestu:

 •   bezpośrednie działania samorządów w zakresie jego usuwania,
 •   działania informacyjne i edukacyjne,
 •   opracowanie i publikacja materiałów promocyjnych.

Dotacja dla gmin może wynieść nawet do 80% kosztów!

Ministerstwo Gospodarski ogłosiło kolejną edycję konkursu. Wniosku w ramach Konkursu ofert - Azbest 2015 można składać do 3 kwietnia 2015 r.. W związku z tym chcielibyśmy Państwa zachęcić do skorzystania z tej atrakcyjnej formy wsparcia oraz zaproponować opracowanie dokumentacji i pomoc w realizacji założeń Programu.


Oferujemy każdej Jednostce Samorządu Terytorialnego:

 • opracowanie „Programu Usuwania Azbestu” dla samorządów,
 • przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (uwzględniającej numery działek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych),

W ramach usługi oferujemy również bezpłatne:

 • opracowanie dokumentacji (oferty) niezbędnej do otrzymania dotacji na realizację zadań w ramach konkursu AZBEST 2015 organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki,
 • wprowadzenie do Bazy Azbestowej Ministerstwa Gospodarki informacji z przeprowadzonej inwentaryzacji użytkowanych wyrobów azbestowych, wraz z podaniem numerów działek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych,
 • pomoc w opracowaniu sprawozdania końcowego z realizacji zadania.
 • opracowanie pisma do RDOŚ oraz Inspekcji Sanitarnej w sprawie dotyczącej odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym od wykonania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu

Korzyści dla samorządów:

 •  opracowany “Program Usuwania Azbestu”,
 •  sporządzona inwentaryzacja azbestu,
 •  rozliczenie dotacji z Ministerstwa Gospodarki.

W/w elementy zadania stwarzają możliwość pozyskania funduszy na demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu.


A co, jeśli mój samorząd posiada już „Program Usuwania Azbestu”?

Samorządy, które posiadają już „Program Usuwania Azbestu” zgodnie z wytycznymi i zapisami „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski” mogą dokonać jego aktualizacji do obowiązującego od 15 marca 2010 roku „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 -2032”.

Samorządy, które posiadają inwentaryzację wyrobów zawierających azbest mogą również dokonać aktualizacji tej inwentaryzacji z uwzględnieniem numerów działek i obrębów ewidencyjnych.

O dotację na aktualizację mogą starać się samorządy, które nie otrzymały wsparcia z Ministerstwa Gospodarki.


Co nas wyróżnia?

 • doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentacji dotyczącej usuwania azbestu,
 • portal www.polskabezazbestu.pl,
 • innowacyjne narzędzia - prace nad inwentaryzacją prowadzone są w formie elektronicznej,
 • regularne szkolenia i spotkania informacyjne dla mieszkańców.

Kim jesteśmy?

 • Jesteśmy jedną z nielicznych firm w Polsce, która posiada doświadczenie w szeroko rozumianym opracowywaniu strategicznych dokumentów i ocen w zakresie gospodarki odpadami azbestowymi na terenach gmin i powiatów.
 • Z naszych usług skorzystało wiele gmin i miast -  sprawdź nasze referencje oraz nasze doświadczenie
 • Skontaktuj się z nami już dziś!

 

Monika Gołębiowska
691 150 417
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Anna Ziaja
724 303 311
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


AT GROUP S.A.
42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5
tel. 32 285 70 13
fax. 32 284 84 36

 

Szczegóły konkursowe zostaną podane na stronie Ministerstwa Gospodarki oraz na stronie http://www.polskabezazbestu.pl/.