Dzięki naszym działaniom zinwentaryzowano już

20.722.665 m²

wyrobów zawierających azbest.

Dowiedz się więcej o corocznym konkursie Ministerstwa Rozwoju.

Konkurs Azbest 2017 - Ministerstwo Rozwoju
Wpisany przez Administrator   
środa, 08 marca 2017 11:26

Nowa edycja Konkursu Ministerstwa Rozwoju na rok 2017! Kolejna pula dofinansowania na usuwanie azbestu przeznaczona dla gmin.

W corocznie organizowanym konkursie, w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, jednostki samorządu terytorialnego mogą skorzystać z finansowego wsparcia Ministerstwa Rozwoju.

Ministerstwo Rozwoju wspiera realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Co roku ogłasza konkurs na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem azbestu. W tegorocznym, wnioski można składać do 7 kwietnia 2017 r.

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Oferty można składać na zadania w bloku 2 – działania edukacyjno-informacyjne oraz w bloku 3 – w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, na opracowywanie programów usuwania takich wyrobów, wykonanie lub aktualizację ich inwentaryzacji.
Koniecznym warunkiem uzyskania dotacji jest udział własny w wysokości 20% wartości zadania oraz wybranie podwykonawcy zadania na etapie składania oferty. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Ministerstwa Rozwoju do 28 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronach Ministerstwa Rozwoju.