Dzięki naszym działaniom zinwentaryzowano już

20.722.665 m²

wyrobów zawierających azbest.

Dowiedz się więcej o corocznym konkursie Ministerstwa Rozwoju.

Bezpieczne usuwanie azbestu

Zapraszamy do zapoznania się z filmem poświęconym tematyce bezpiecznego usuwania azbestu.

Film został opracowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w ramach realizacji zadań przyjętych w "Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski".

Źródło: www.mg.gov.pl