Dzięki naszym działaniom zinwentaryzowano już

20.722.665 m²

wyrobów zawierających azbest.

Dowiedz się więcej o corocznym konkursie Ministerstwa Rozwoju.

AZBEST! Ogłoszenie wyników konkursu 2012 r.
Komisja Konkursowa oceniła oferty złożone w odpowiedzi na zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki  Konkurs – Azbest 2012. Miło nam poinformować i pogratulować Jednostką Samorządu Terytorialnego, które wybrały nas do realizacji zadania. Firma AT GROUP S.A. pozyskała dla swoich klientów  325 900,00 zł dotacji na realizacje zadań opracowania „Programów usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji uwzględniającej nr działek ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych”. W ramach konkursu Azbest 2012 do Ministerstwa Gospodarki wpłynęły 403 oferty. Komisja Konkursowa przyznała dotacje 224 podmiotom. W tym miasto Bełchatów otrzymało 39 300 złotych największą wartość wśród 215 gmin na realizację zadań w ramach bloku 3. Wniosek dla Bełchatowa był opracowany przez  AT GROUP S.A..
 
Konkurs – Azbest 2012 dotacja do 80 %

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło zasady składania ofert w konkursie - Azbest 2012.

Termin składania ofert upływa z dniem 30 marca 2012 r. (liczy się data wpływu oferty do kancelarii ogólnej Ministerstwa Gospodarki). Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 30 kwietnia 2012 r. Oferty powinny zostać przygotowane zgodnie z Ogłoszeniem i Regulaminem oraz wzorem Oferty.

Źródło: www.mg.gov.pl  Ministerstwo Gospodarki

 
Konkurs Azbest 2012

W corocznie organizowanym konkursie, w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, jednostki samorządu terytorialnego mogą skorzystać z finansowego wsparcia Ministerstwa Gospodarki.

Wsparcie to umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego realizację następujących zadań związanych z tematyką azbestu:

 • bezpośrednie działania samorządów w zakresie jego usuwania,
 • działania informacyjne i edukacyjne,
 • opracowanie i publikacja materiałów promocyjnych.
Dotacja dla gmin może wynieść nawet do 80% kosztów!

Wkrótce rozpocznie się nabór do kolejnego konkursu. W związku z tym chcielibyśmy Państwa zachęcić do skorzystania z tej atrakcyjnej formy wsparcia oraz zaproponować opracowanie dokumentacji i pomoc w realizacji założeń programu.

Oferujemy każdej Jednostce Samorządu Terytorialnego:

 • opracowanie „Programu Usuwania Azbestu” dla samorządów,
 • przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (uwzględniającej numery działek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych),
W ramach usługi oferujemy również bezpłatne:

 • opracowanie dokumentacji (oferty) niezbędnej do otrzymania dotacji na realizację zadań w ramach konkursu AZBEST 2012 organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki,
 • wprowadzenie do Bazy Azbestowej Ministerstwa Gospodarki informacji z przeprowadzonej inwentaryzacji użytkowanych wyrobów azbestowych, wraz z podaniem numerów działek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych,
 • pomoc w opracowaniu sprawozdania końcowego z realizacji zadania.

Korzyści dla samorządów:

 • opracowany “Program Usuwania Azbestu”,
 • sporządzona inwentaryzacja azbestu,
 • rozliczenie dotacji z Ministerstwa Gospodarki.
W/w elementy zadania stwarzają możliwość pozyskania funduszy na demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu.

A co, jeśli mój samorząd posiada już „Program Usuwania Azbestu”?

Samorządy, które posiadają już „Program Usuwania Azbestu” zgodnie z wytycznymi i zapisami „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski” mogą dokonać jego aktualizacji do obowiązującego od 15 marca 2010 roku „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 -2032”.

Samorządy, które posiadają inwentaryzację wyrobów zawierających azbest mogą również dokonać aktualizacji tej inwentaryzacji z uwzględnieniem numerów działek i obrębów ewidencyjnych.

O dotację na aktualizację mogą starać się samorządy, które nie otrzymały wsparcia z Ministerstwa Gospodarki.

Co nas wyróżnia?

 • doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentacji dotyczącej usuwania azbestu,
 • portal www.polskabezazbestu.pl,
 • innowacyjne narzędzia - prace nad inwentaryzacją prowadzone są w formie elektronicznej,
 • regularne szkolenia i spotkania informacyjne dla mieszkańców.

Kim jesteśmy?

 • Jesteśmy jedną z nielicznych firm w Polsce, która posiada doświadczenie w szeroko rozumianym opracowywaniu strategicznych dokumentów i ocen w zakresie gospodarki odpadami azbestowymi na terenach gmin i powiatów.
 • Z naszych usług skorzystało wiele gmin i miast -  sprawdź nasze referencje lub nasze doświadczenie

Skontaktuj się z nami już dziś!

Łukasz Bystrzanowski
693 551 490

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

AT GROUP S.A.
42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5
tel. 32 285 70 13
fax. 32 284 84 36

Szczegóły konkursowe zostaną podane na stronie Ministerstwa Gospodarki oraz na naszej stronie.

Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy - skontaktujemy się z Państwem

OTWÓRZ FORMULARZ KONTAKTOWY

 
Jak i gdzie zgłaszamy wyroby zawierające azbest?
Informacja o wyrobach zawierających azbest należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz Informacji osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają: Prezydentowi, Burmistrzowi lub Wójtowi, a osoby prawne - Marszałkowi Województwa. Drugi egzemplarz Informacji należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej Informacji.
Uwaga: Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
 
Dofinansowania dla osób fizycznych

Od 1 stycznia 2011 r. gminy nie tyle mają obowiązek udzielenia dofinansowania osobom fizycznym ich inwestycji ekologicznych, co mają do tego prawo. O tym jakiego rodzaju inwestycje będą finansowane z budżetu decyduje rada gminy. Jednakże zawsze osoba fizyczna może zwrócić się z wnioskiem o udzielenie takiego dofinansowania. Przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) - dalej p.o.ś. - nakładają na gminy jedynie obowiązek przeznaczenia uzyskanych środków z opłat i kar administracyjnych z tytułu korzystania ze środowiska oraz opłat i kar administracyjnych za usuwanie drzew i krzewów na realizację zadań ekologicznych wskazanych w art. 403 ust. 2 p.o.ś. Jednakże wybór rodzaju zadań, na które będą udzielane dotacje celowe, został pozostawiony radom gmin, co oznacza, że jeśli gmina nie podejmie uchwały w sprawie dofinansowania, np. kolektorów słonecznych, to osoby fizyczne, które chcą zrealizować taką inwestycję nie mają prawnych środków, aby wyegzekwować dotację.

 

Uzasadnienie

Jedyny ustawowy obowiązek, jaki ciąży na gminie, to realizacja programu usuwania azbestu. Jednakże i tak dofinansowanie może być udzielone po podjęciu odpowiedniej uchwały rady gminy i ustaleniu zasad przyznawania tego dofinansowania (regulaminu). Dopiero w tym momencie osoby fizyczne mogą składać wnioski, przedkładając uprzednio "Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania", jeśli tego obowiązku nie wykonały.

Gazeta Prawna

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>