Dzięki naszym działaniom zinwentaryzowano już

20.722.665 m²

wyrobów zawierających azbest.

Dowiedz się więcej o corocznym konkursie Ministerstwa Rozwoju.

Interpelacje poselskie

Poniżej przedstawiamy Państwu odpowiedzi na interpelacje poselskie dotyczące azbestu

Podsekretarz stanu w MG Rafał Baniak, z upoważnienia ministra gospodarki, w piśmie z dnia 29 grudnia 2009 r. odpowiedział na interpelację Pani poseł Marzenny Drab w sprawie realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Podsekretarz stanu w MG Rafał Baniak, z upoważnienia ministra gospodarki, w piśmie z dnia 11 grudnia 2009 r. odpowiedział na oświadczenie Pana senatora Ryszarda Knosali dotyczące porzucania odpadów zawierających azbest na nielegalnych wysypiskach oraz karania sprawców tych czynów

Podsekretarz stanu w MG Grażyna Henclewska, z upoważnienia ministra gospodarki, w piśmie z dnia 27 sierpnia 2009 r. odpowiedziała na interpelację Pana Posła Jacka Pilcha w sprawie niedostatku środków na usuwanie azbestu

Podsekretarz stanu w MG Grażyna Henclewska, z upoważnienia ministra gospodarki, w piśmie z dnia 27 sierpnia 2009 r. odpowiedziała na zapytanie poselskie Panów Posłów Tadeusza Arkita, Jana Musiała oraz Witolda Kochana dotyczące konieczności przyspieszenia działań związanych z usunięciem wyrobów azbestowych

Podsekretarz stanu w MG Rafał Baniak, z upoważnienia ministra gospodarki, w piśmie z dnia 28 lipca 2009 r. odpowiedział na oświadczenie senatora Ryszarda Knosali w sprawie realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski

Podsekretarz stanu w MG Rafał Baniak, z upoważnienia ministra gospodarki, w piśmie z dnia 10 czerwca 2009 r. odpowiedział na interpelację posła Jarosława Stawiarskiego w sprawie realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski

Podsekretarz stanu w MG Rafał Baniak, z upoważnienia ministra gospodarki, w piśmie z dnia 7 maja 2009 r. odpowiedział na interpelację posła Adama Krupy w sprawie nowego "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"

Podsekretarz stanu w MG Rafał Baniak, z upoważnienia ministra gospodarki, w piśmie z dnia 7 maja 2009 r. odpowiedział na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie obowiązku informowania na temat występowania materiałów niebezpiecznych, w tym azbestu.

Podsekretarz stanu w MG Rafał Baniak, z upoważnienia ministra gospodarki, w piśmie z 5 marca 2009 r. odpowiedział na interpelację Pana posła Adama Krupy w sprawie usunięcia azbestu z Polski do 2032.