Dzięki naszym działaniom zinwentaryzowano już

20.722.665 m²

wyrobów zawierających azbest.

Dowiedz się więcej o corocznym konkursie Ministerstwa Rozwoju.

Gmina Łomianki - inwentaryzacja azbestu (ankieta)
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 06 października 2016 12:24

Burmistrz Łomianek informuje, iż Gmina Łomianki przystąpiła do przeprowadzenia aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. W związku z powyższym na terenie Gminy do 12.11.2016 r. dostępne będą ankiety do wypełnienia przez mieszkańców, na których posesjach znajdują się wyroby zawierające azbest. Przeprowadzona aktualizacja inwentaryzacji umożliwi w przyszłości pozyskanie środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Ankietę inwentaryzacyjną można wypełnić elektronicznie i od razu przesłać on-line, pod adresem: http://atgroupsa.pl/azbest/lomianki/ankieta

Ankietę można również złożyć:

  • w formie elektronicznej (plik edytowalny: http://atgroupsa.pl/azbest/lomianki.docx),
  • wysyłając wypełniony formularz na dedykowany adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub

  • w formie papierowej (plik do druku: http://atgroupsa.pl/azbest/lomianki.pdf),
  • wysyłając na adres Urzędu Miejskiego w Łomiankach lub Wykonawcy lub
  • składając osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

W razie pytań związanych z ankietą prosimy o kontakt z Wykonawcą: AT GROUP SA, ul. Główna 5, 42-693 Krupski Młyn, telefony kontaktowe: 785 702 804, 785 708 808, 32 285 70 13, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Urzędem Miejskim w Łomiankach.

Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe dla wszystkich, na których posesjach znajdują się wyroby zawierające azbest!

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31).