Dzięki naszym działaniom zinwentaryzowano już

20.722.665 m²

wyrobów zawierających azbest.

Dowiedz się więcej o corocznym konkursie Ministerstwa Rozwoju.

Gmina Międzyrzecz - inwentaryzacja azbestu (ankieta)
Wpisany przez Administrator   
piątek, 22 lipca 2016 08:54

Burmistrz Międzyrzecza informuje, iż Gmina Międzyrzecz przystąpiła do przeprowadzenia aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzyrzecz. W związku z powyższym na terenie Gminy w okresie od 26.07.2016 – 15.08.2016 r. dostępne będą ankiety do wypełnienia przez mieszkańców na posesjach, których znajdują się wyroby zawierające azbest. Przeprowadzona aktualizacja inwentaryzacji umożliwi w przyszłości pozyskanie środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Ankietę inwentaryzacyjną można wypełnić elektronicznie i od razu przesłać on-line, pod adresem: http://goo.gl/forms/HSiZezmEPd0lU9Dz2

Ankiety papierowe dostępne są w sekretariacie Urzędu Miasta Międzyrzecz oraz u Sołtysów.

Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe!

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31).