Dzięki naszym działaniom zinwentaryzowano już

20.722.665 m²

wyrobów zawierających azbest.

Dowiedz się więcej o corocznym konkursie Ministerstwa Rozwoju.

Gmina Popów - inwentaryzacja azbestu (ankieta)
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 04 sierpnia 2016 14:55

Burmistrz Gminy Popów informuje, iż Gmina Popów przystąpiła do przeprowadzenia aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Popów. W związku z powyższym na terenie Gminy w okresie od 10.08.2016 – 31.10.2016 r. dostępne będą ankiety do wypełnienia przez mieszkańców, na których posesjach znajdują się wyroby zawierające azbest. Przeprowadzona aktualizacja inwentaryzacji umożliwi w przyszłości pozyskanie środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Ankietę inwentaryzacyjną można wypełnić elektronicznie i od razu przesłać on-line, pod adresem: https://goo.gl/forms/P3x1nNctWlTIZJUZ2

Ankiety papierowe dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy Popów oraz u Sołtysów.

Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe!

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31).