Dzięki naszym działaniom zinwentaryzowano już

20.722.665 m²

wyrobów zawierających azbest.

Dowiedz się więcej o corocznym konkursie Ministerstwa Rozwoju.

Składowiska

Lista składowisk upoważnionych do przyjmowania i przechowywania odpadów azbestowych:

województwo dolnośląskie
Składowisko Odpadów Stałych "Polowice", KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi "Legnica" Legnica, ul. Złotoryjska 194 /na potrzeby zakładu/
Składowisko Odpadów Przemysłowych, Wałbrzych ul.Górnicza 1, zarządzane przez Mo BRUK Korzenna 214, pow. nowosądecki
Składowisko odpadów przemysłowych w Biechowie, KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi "Głogów" Żukowice, ul. Żukowicka 1 / na potrzeby zakładu/
składowisko Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej w Oławie ul. Polna 1, Dolnośląska Korporacja Ekologiczna Sp. z o.o. Oława ul. 3 Maja 26 /azbest składowany jest po przekształceniu w procesie zestalania pod kodem 19 03 06/
województwo kujawsko-pomorskie
składowisko odpadów przy ul. Lisiej, Zakłady Chemiczne „ZACHEM”, Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 65 /na potrzeby zakładu/
zakładowe składowisko odpadów przemysłowych Anwil S.A., Włocławek ul. Toruńska 2 / na potrzeby zakładu/
województwo lubuskie
składowisko odpadów w Chróściku, ul. Małyszyńska 180 Gorzów Wlkp., zarządzane przez Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o Gorzów Wlkp. ul. Teatralna 49
województwo łódzkie
składowisko odpadów przemysłowych w Zgierzu, ul. Miroszewska 54, zarządzane przez  EKO-BORUTA sp. z o.o , Zgierz ul. A. Struga 10
mokre składowisko popiołu i żużla "Bagno-Lubień" Elektrownia "Bełchatów" S.A., Kleszczów / na potrzeby zakładu/
województwo małopolskie
składowisko odpadów niebezpiecznych w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 46
składowisko odpadów "za rz.Białą" w Tarnowie, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ul. Kwiatkowskiego 8
składowisko komunalne w Ujkowie Starym pow.olkuski, Zakład Gospodarki Komunalnej BOLESŁAW sp. z o.o. Bolesław, ul. Osadowa
województwo mazowieckie
składowisko odpadów komunalnych w Rachocinie, Miasto Sierpc ul. Traugutta 32
województwo podkarpackie
składowisko odpadów komunalnych w Młynach pow.jarosławski, Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie 341
województwo pomorskie
Zakład Utylizacyjny Gdańsk Szadółki ul. Jabłoniowa 55
województwo śląskie
składowisko odpadów komunalnych w Świętochłowicach, zarządzane przez MPGK Sp. z o.o. w Świetochłowicach, pojemność około 88.000 m3
składowisko odpadów komunalnych w Knurowie, zarządzene przez PPHU "KOMART" Sp. z o.o. w Knurowie, pojemność około 280.000 m3
składowisko odpadów poprodukcyjnych Zakładów Koksowniczych "Przyjaźń" w Dąbrowie Górniczej, pojemność około 2300 m3
składowisko odpadów azbestowych zarządzane przez Polskie Huty Stali S.A. Oddział Huta Katowice w Dąbrowie Hutniczej
województwo warmińsko-mazurskie
Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu, ul. Mazurska 42,
województwo wielkopolskie
składowisko odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne Pasieka gm. Trzemeszno, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "IZOPOL"S.A. Trzemeszno ul. Gnieźnieńska 4
składowisko odpadów niebezpiecznych w Koninie ul. Sulańska 11
składowisko odpadów w Goraninie pow. Koniński, zarządzane przez Przedsiębiortwo Gospodarki Odpadami EKOSERWIS s.c. Wołomin ul. Partyzantów 38
województwo zachodnio-pomorskie
składowisko odpadów w m. Dalsze 36 gm.Myślibórz, zarządzane przez EKO-MYŚL Sp.z o.o. w Myśliborzu, ul. 1-go Maja 19
składowisko odpadów  w Sianowie, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o w Koszalinie, ul. Rzeczna 14
składowisko odpadów  w Marianowie ul.Jeziorna 15, zarządzane przez  Przedsiębiorstwo EKOMAR Spółka z o.o.  /azbest składowany jest po przekształceniu w procesie zestalania pod kodem 19 03 06/