Dzięki naszym działaniom zinwentaryzowano już

20.722.665 m²

wyrobów zawierających azbest.

Dowiedz się więcej o corocznym konkursie Ministerstwa Rozwoju.

Firmy
Firmy zainteresowane umieszczeniem informacji o oferowanych usługach w zakresie utylizacji azbestu prosimy o kontakt.